Counseling en filosofisch consult.

Counseling en filosofisch consult zijn begeleidingsvormen waarbij we stil staan bij persoonlijke zingeving en gebeurtenissen die zich in het leven voordoen. Het ontwikkelen van zelfkennis, hervinden van het eigen evenwicht en de eigen levenskracht staan hierbij centraal. Bevorderen van persoonlijk welzijn en het hervinden van de eigen gezondheid in de meest brede zin van het woord zijn hier de belangrijkste doelen.

Bij counseling staan uw eigen emotionele beleving en zinsgevingvragen centraal. Filosofisch consult is een gespreksvorm / dialoog waarin het eigen denken getoetst wordt.
Het is afhankelijk van uw eigen voorkeur of de gesprekken zich meer zullen ontwikkelen als counseling of als filosofisch consult. Voor alle vormen van counseling en filosofisch consult geldt dat het aantal gesprekken afhankelijk is van de situatie waarin of waarvoor begeleiding gevraagd wordt.

Informatie over eventuele financieringsmogeijkheden vindt u onder de link 'vergoeding'.

Hebt u vragen of wilt u graag een kennismakingsgesprek?
Neem dan nu contact op, en ik bel of mail u zo snel mogelijk terug.