Methodiek alles

U kunt een beroep doen op de Spiegel voor:

Coaching of psychosociale hulpverlening als oplossingsgerichte begeleiding bij levens- en loopbaanvragen. Het houvast en de steun in de rug voor degenen die vast (dreigen te) lopen in leven, werk en relaties.
Lees meer

Filosofische counseling voor een extra dimensie naast coaching en psychosociale hulpverlening. We staan stil bij zingeving in leven en werk. Zelfkennis, persoonlijke wijsheid, de eigen biografie en gezondheid in de meest brede zin van het woord staan hier centraal.
Lees meer

Mediation: bemiddeling in conflicten. De mediator treedt op als neutrale deskundige hulp bij communicatie tussen partijen en begeleidt de onderhandeling tussen partijen, vanuit respect en empathie met oog voor haalbare doelen.
Lees meer

Supervisie en intervisie:
een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de eigen stijl van werken en verfijning van persoonlijke vaardigheden in mensgerichte beroepen zoals leidinggevende, adviseur, arts, dienst- en hulpverlener of onderwijzer.
Lees meer

Workshop / Training: een verfrissende en stimulerende workshop of scholing, ter verbetering van het persoonlijk en beroepsmatig functioneren of ten behoeve van een beter onderling begrip en betere samenwerking.
Lees meer

Onderzoek, advies en moreel beraad: een heldere kijk op ethische vragen betreffende de eigen organisatie en samenleving, in het kader van het hervinden van de noodzakelijke bezieling als voorwaarde voor effectieve sturing.
Lees meer

Toetsstenen...
Dienstverlening van De Spiegel wordt getoetst aan de richtlijnen van

Particulieren kunnen de kosten fiscaal aftrekken van hun inkomstenbelasting indien de begeleiding werk gerelateerd is. Een andere mogelijkheid is het inzetten van het persoonsgebonden budget voor begeleiding.