Supervisie & intervisie

Ervaringsgericht leren in de vorm van een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de eigen stijl van werken en verfijning van persoonlijke vaardigheden als leidinggevende, adviseur, dienst- en hulpverlener of onderwijzer.

Supervisie is een ervaringsgericht leertraject onder leiding van een supervisor met als doel de deskundigheid van de supervisant verder te ontwikkelen. Een supervisietraject bestaat in principe uit tien tot vijftien gesprekken en kan individueel of in kleine groepen tot maximaal vier personen plaats vinden. Een supervisor is iemand die hiervoor de nodige scholing heeft gevolgd via opleiding erkend door de LVSC. Vooral voor mensgerichte beroepen als hulp- en dienstverlening, onderwijs, leidinggeven en andere vergelijkbare functies is deze vorm van deskundigheidsbevordering een adequaat antwoord op de zware eisen die binnen deze beroepen aan de functionarissen worden gesteld. Supervisie is niet alleen geschikt ter bevordering van de deskundigheid, het is ook een uitermate geschikt instrument om burn-out te voorkomen. Het belangrijkste resultaat van supervisie is het verwerven of verbreden van een persoonlijke visie en stijl van werken door stil te staan bij de samenhang tussen denken, voelen en handelen in persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Supervisie past uitstekend binnen een persoonlijk ontwikkelingsprofiel van een werknemer (POP).

Collegiale consultatie en intervisie:

Inspiratie- en kwaliteitsbron binnen eigen organisatie en/of eigen vakkring. Kostenbesparend ... en bovendien erg leuk om van jezelf en elkaar te leren.

Collegiale consultatie houdt in dat een medewerker een beroep doet op een collega om mee te denken over een werksituatie waar hij/zij vragen over heeft.

Intervisie betekent dat het consulteren van een collega niet eenmalig of adhoc gebeurt, maar dat het structureel gedurende een afgesproken periode en procesmatig binnen een kleine collegiale kring plaats vindt ter bevordering van de kwaliteit van werken.

Het belangrijkste bij deze twee werkvormen is de methodiek van het stellen van verkenningsvragen. Dit is een methodiek die bewust aangeleerd moet worden omdat men gewoonlijk geneigd is elkaar te overstelpen met goedbedoelde adviezen die in de regel eerder verlammend dan activerend werken. Dit in tegenstelling tot het stellen van verkenningsvragen hetgeen het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen versterkt.

Hebt u vragen of wilt u graag een kennismakingsgesprek?
Neem dan nu contact op, en ik bel of mail u zo snel mogelijk terug.